Van collectief ontslag is sprake als er 20 of meer medewerkers binnen drie maanden ontslagen worden. Deze werknemers moeten wel op hetzelfde werkgebied werken. Hierbij maakt het niet uit om het om een ontslag gaat via de rechter, het UWV of met een vaststellingsovereenkomst.