Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden die voor een grote groep mensen gelden. Een cao geldt vaak voor een bedrijf of voor een hele bedrijfstak/branche.