Een gedeeltelijk ontslag. Het dienstverband blijft voor de werknemer bestaan, maar voor minder uren. Dit kan geregeld worden door een vaststellingsovereenkomst of via het UWV. Voor het verloren aantal arbeidsuren kan de werknemer een WW uitkering aanvragen (mits het aan de voorwaarden voldoet) Van deeltijdontslag is vaak sprake als de onderneming in financieel zwaar weer verkeerd.