Er is sprake van disfunctioneren als een werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden in zijn eigen functie.