De wet zegt dat er sprake is van een dringende reden als er zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer zijn, die tot gevolg hebben dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.