Een bepaling waarbij de werkgever zich het recht voorbehoud om, zonder instemming van de medewerker, arbeidsvoorwaarde(n) te kunnen wijzigen. Dit beding staat vaak in de individuele arbeidsovereenkomst.