Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent dat ofwel de werkgever ofwel de werknemer zelfstandig de arbeidsovereenkomst opzegt. Dit is in tegenstelling tot het gezamenlijk, met wederzijds goedvinden, beëindigen van het arbeidscontract zoals dit bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst het geval is.