Arbeid waarbij de duur en/of het aantal uren van het arbeidscontract niet vast is, maar flexibel. Flexibele arbeid is het tegenovergestelde van vaste arbeid waarbij het contract vast is, namelijk voor onbepaalde tijd, en er sprake is van een vast aantal uren. Bij flexibele arbeid komt vaak minder baan- en inkomenszekerheid kijken.