Een arbeidsverhouding waarbij de werknemer ondergeschikt is aan de werkgever. Zonder de gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer kan er geen sprake zijn van arbeid in loondienst. Er zijn drie vereisten om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst: arbeid, gezagsverhouding en loon.