De ketenregeling is een wettelijke regeling. De ketenregeling bepaalt dat een tijdelijk contract overgaat in een vast contract als meer dan drie tijdelijke contracten zijn gesloten of als de keten van tijdelijke contracten een periode van 36 maanden heeft overschreden. Soms kan bij cao worden afgeweken van de ketenregeling. Is dit het geval, dan kan de totale duur van de keten worden verlengd tot maximaal 48 maanden en het totale aantal tijdelijke contracten in de keten kan worden uitgebreid tot zes.