De werkgever is verplicht de eerste twee jaar 70% van het loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap en bevalling van de werknemer.