Medezeggenschap is de invloed die werknemers hebben op de besluitvorming binnen een bedrijf. Vormen van medezeggenschap betreffen: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering.