In geval sprake is van een dringende reden, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer onverwijld opzeggen. De werkgever hoeft hierbij geen rekening te houden met de opzegtermijn. Van een dringende reden kan onder meer sprake zijn bij diefstal en geweldadig gedrag.