De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waar een werknemer wettelijk recht op heeft als hij ontslagen wordt of als het arbeidscontract niet verlengd wordt. Wordt er tussen werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de arbeidsrelatie, dan heeft de werknemer in beginsel geen recht op een ontslagvergoeding, tenzij dit wordt afgesproken.