Met oproeppcontract wordt bedoeld een flexibile arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer op oproepbasis werkt en niet op basis van een vast aantal uren.