Van de wettelijke term van opvolgend werkgeverschap wordt gesproken als een onderneming is overgenomen door een andere werkgever en de werknemer dezelfde of verwante werkzaamheden verricht bij de nieuwe werkgever. Of sprake is van opvolgend werkgeverschap is onder meer relevant in het kader van toepassing van de ketenregeling.