Opzegging van een arbeidsovereenkomst is beëidinging van het dienstverband. Als in de arbeidsovereenkomst een opzegbeding is overeengekomen dat zowel voor werkgever als werknemer geldt, is tussentijdse opzegging van een tijdelijk arbeidscontract mogelijk.