Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten werkgever en werknemer de opzegtermijn in acht nemen. De opzegtermijnen zijn wettelijk geregeld, maar hier kan worden afgeweken bij arbeidsovereenkomst.