In bepaalde situaties is het een werkgever niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit is het geval bij opzegverboden. Een opzegging door de werkgever in strijd met de opzegverboden is vernietigbaar.