Heeft een onderneming 10 tot 50 werknemers en geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan is de onderneming verplicht minstens twee keer per jaar een personeelsvergadering te organiseren. Tijdens de personeelsvergaderingen worden onderwerpen zoals algemene gang van zaken en het sociale beleid van de onderneming besproken. Ook heeft de personeelsvergadering in bepaalde situaties een adviesrecht.