Een proeftijd kan door werkgever en werknemer schriftelijk overeengekomen worden. De proeftijd kan maximaal twee maanden duren. Zowel werkgever als werknemer kan de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn.