De terugkeerregeling is de garantie van een werkgever dat een werknemer waarbij het dienstverband is geëindigd binnen een bepaalde termjin kan terugkeren in zijn oude functie. Dit kunnen werkgever en werknemer schriftelijk afspreken. Ook in het kader van een tijdelijke overplaatsing naar een andere werkplek kan een terugkeerregeling worden afgesproken.