Een uitzendbeding kan in de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen tussen een uitzendkracht en een uitzendbureau. Op grond van het uitzendbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht beëindigt. Het uitzendbeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen is. Het kan bovendien slechts worden toegepast in de eerste 26 weken van de arbeidsrelatie tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau.