Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door een uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een andere onderneming om daar onder hun toezciht en leiding werk te verrichten. Het uitzendbureau is de formele werkgever, maar de uitzendkracht werkt feitelijk voor een andere onderneming. In beginsel heeft de uitzendkracht dezelfde rechten en plichten als een gewone werknemer.