Een werknemer krijgt een jaarlijkse bijdrage om de extra kosten van vakantie te dekken. Dit wordt ook wel vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd. Het vakantiegeld bedraagt 8% over het brutojaarloon en wordt meestal elk jaar in mei uitgekeerd. Het vakantiegeld staat los van de vakantiedagen. Tijdens de opgenomen vakantiedagen wordt het gebruikelijke loon doorbetaald.