Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Met de vaststellingsovereenkomst binden partijen zich aan de vaststelling daarvan aan elkaar. Als een van de partijen tekortschiet bij de naleving van de vaststellingsovereenkomst, dan kan de andere partij nakoming vorderen bij de rechter.