Als een werknemer langer dan twee jaar niet in staat is om te werken, dan is hij arbeidsongeschikt, en heeft hij recht op een WIA-uitkering. Tot die tijd moet de werkgever verplicht het loon doorbetalen. Er bestaat geen recht op een WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door het UWV.