Een wijzigingsbeding is een schriftelijke afspraak waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, dus zonder toestemming van de werknemer.