Wanneer ambtenaar?

Het ambtenarenrecht is breder dan vaak wordt gedacht. Ambtenaar is iedere werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling bij een overheidswerkgever werkt, of dat nu is bij de rijksoverheid, bij een gemeente, of bij bijvoorbeeld het UWV of het CBR.

Per 1 januari 2020: de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)!

Per 1 januari 2020 is er veel veranderd door de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Voor de meeste ambtenaren is op die datum de eenzijdige aanstelling van rechtswege vervangen door een tweezijdige arbeidsovereenkomst.  

Voor die ambtenaren geldt niet langer het bestuursprocesrecht met bezwaar en beroep. In plaats daarvan gelden nu de regels voor civielrechtelijke arbeidsovereenkomsten. Dat geldt dus ook voor het ontslagrecht. De rechtspositieregelingen hebben plaats gemaakt voor een cao. Klik hier voor meer informatie. 

VAN DE WNRA UITGEZONDERDE AMBTENAREN 

Dat laatste geldt ook voor enkele groepen ambtenaren die hun publiekrechtelijke rechtspositie hebben behouden en die uitgezonderd zijn van de Wnra. 

Deze ambtenaren hebben op 1 januari 2020 hun aanstelling behouden en voor hen geldt ook na 1 januari 2020 het bestuursprocesrecht. Alertheid blijft voor hen geboden. Niet tijdig bezwaar indienen tegen een slechte beoordeling betekent bijvoorbeeld dat daarmee in het personeelsdossier vastligt dat niet goed is gefunctioneerd. 

Het gaat dan om de volgende groepen:  

  • politieke ambtsdragers zoals ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders etc.;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
  • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
    notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Ambtenaren met een aanstelling

Ambtenaren die na 1 januari 2020 hun aanstelling hebben behouden, vinden hier meer informatie over het ontslagrecht voor ambtenaren met een aanstelling.

Wnra veelal geen gevolgen voor status van ambtenaar

Let wel, de Wnra heeft voor de meeste ambtenaren geen wijziging gebracht in hun status van ambtenaar. Toch is dat soms anders. Dit komt doordat tot 1 januari 2020 iedereen, die was aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn, ambtenaar was. Per 1 januari 2020 is ambtenaar degene die krachtens een arbeidsovereenkomst (of in sommige gevallen: een aanstelling) bij een overheidswerkgever werkzaam is. 

Hierdoor zijn medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bijvoorbeeld ambtenaar geworden, terwijl zij dat voor 1 januari 2020 nog niet waren. En voor medewerkers van Universitaire Medische Centra en in het openbaar onderwijs geldt juist het omgekeerde. Tot 1 januari 2020 waren zij ambtenaar, maar nu niet meer.

Waarom onze ambtenarenrecht advocaten inschakelen?

RWV Advocaten biedt zowel de ambtenaar met aanstelling, als de ambtenaar met een arbeidsovereenkomst en hun werkgevers deskundige advisering. 

Waar nodig procederen wij over de rechtspositie van de ambtenaar, afvloeiing, ziekte, schorsing en ontslag, arbeidsconflicten, aansprakelijkheid, integriteit, besluitvormingsprocedures, processtrategieën, medezeggenschap en sociale zekerheid. Nauw overleg met de klant ter bepaling van de strategie en het gewenste resultaat staat daarbij hoog in het vaandel.

Onze ambtenarenrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?