Analyseer je bedrijfsstructuur en breng mogelijke opvolgers in kaart

Voordat je begint met het plannen van bedrijfsopvolging, is het belangrijk om te weten welke bedrijfsstructuur je hebt (eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, etc.) en om deze bedrijfsstructuur te evalueren.

Als nog niet bekend is wie het bedrijf gaat overnemen, dan moet je hier ook over nadenken. Bij bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is dit vaak een familielid, maar ook een medewerker of zelfs een externe partij kunnen in aanmerking komen. Het is belangrijk om de capaciteiten en ambities van potentiële opvolgers te beoordelen en te bespreken met hen. Een goede voorbereiding en het tijdig betrekken van de beoogde opvolger(s) in het bedrijf kan bijdragen aan een soepele overgang.

Stel een bedrijfsopvolgingsplan op

Het opstellen van een bedrijfsopvolgingsplan is cruciaal om het proces van bedrijfsopvolging goed te laten verlopen. Dit plan omvat onder meer de strategische visie voor de toekomst van het bedrijf, de rol van de huidige ondernemer en de opvolger en de voorwaarden en timing van de overdracht. Het plan moet daarnaast ook bevatten:

  • De selectiecriteria voor de opvolger,
  • Een overzicht van de financiële aspecten van de overdracht,
  • Een communicatieplan voor de betrokken partijen,
  • Een tijdlijn voor de overdracht.

Zorg voor een goede financiële planning

Bij bedrijfsopvolging is het belangrijk om de financiële gevolgen van de overdracht goed in kaart te brengen. Niet alleen de financiering van de overname zelf speelt een rol. Ook een gedegen waardering van het bedrijf en het beoordelen van de fiscale gevolgen zijn van groot belang. Denk hierbij aan allerlei verschillende belastingen, zoals inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en overdrachtsbelasting.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOF)

Overweeg ook de mogelijkheid van fiscale faciliteiten, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF), om de belastingdruk te verlagen. De bedrijfsopvolgingsregeling kan de af te dragen inkomsten-, erf- en schenkbelasting beperken. 

Het is dus raadzaam om bij bedrijfsopvolging advies in te winnen van een fiscalist. Hierbij kunnen we je uiteraard helpen.

Regel de (juridische) overdracht van het bedrijf

De juridische overdracht van het bedrijf kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de bedrijfsstructuur en de gekozen opvolger.

Bij een eenmanszaak kan de onderneming worden ingebracht in een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een BV) of kan de activa en passiva worden overgedragen aan de opvolger.

Bij een BV is de meest gebruikelijke vorm van bedrijfsopvolging de overdracht door middel van een aandelentransactie. Zorg voor een gedegen overeenkomst waarin alle afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd.

Om misverstanden en conflicten te voorkomen, is het belangrijk om de bedrijfsopvolging tijdig en duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen, zoals werknemers, klanten, leveranciers en financiers. Betrek hen bij het proces en informeer hen over de gevolgen van de bedrijfsopvolging.

Ook het vastleggen van overdrachtsdocumenten, met daarin afspraken over de verantwoordelijkheden, garanties en vrijwaringen kunnen van groot belang zijn. Het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat is van groot belang om ervoor te zorgen dat al deze juridische aspecten correct worden geregeld.

wat klanten over ons zeggen

Als je het van je vader overgenomen bedrijf uiteindelijk verkoopt, wil je dat samen doen met iemand met kennis én ervaring van zaken. Die persoon vond ik in Matthy van Paridon. Hij is iemand die zich niet verliest in letters, cijfers snapt en niet op alle slakken zout legt. Matthy is praktisch, to the point en hij ontzorgt. Lees meer

Jan van DijkHolland Heater

Waarom onze advocaten ondernemingsrecht inschakelen?

Bedrijfsopvolging is een complex en vaak emotioneel proces waarbij veel juridische en fiscale aspecten komen kijken. Ons advocatenkantoor beschikt over de juiste kennis en ervaring om jou te begeleiden tijdens het gehele proces van bedrijfsopvolging. Wij kunnen je helpen met alle onderdelen van jouw bedrijfsopvolging, zoals het opstellen van een bedrijfsopvolgingsplan, het uitvoeren van een due diligence onderzoek en het regelen van de juridische aspecten van de overdracht.

Het is ons doel om een succesvolle en zorgeloze bedrijfsopvolging voor jou te realiseren, zodat jij je volledig kunt richten op de continuïteit en de toekomst van jouw onderneming. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Misschien ook interessant voor jou