In de mededingingswet is ook een verbod voor overheden opgenomen om oneerlijk te concurreren met private ondernemers. Overheden mogen ondernemen, maar moeten wel ten minste de integrale kosten van een economische activiteit in rekening brengen. Zij mag een product of dienst niet onder de kostprijs aanbieden. Daarnaast mag de overheid eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven en mag zij de gegevens waarover zij beschikt alleen hergebruiken voor andere, economische activiteiten als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) over de gegevens kunnen beschikken. De overheid dient daarnaast ook belangenverstrengelingen te voorkomen.

Kartel

Ondernemingen die schade hebben geleden door handelingen in strijd met de Mededingingswet kunnen recht hebben op een schadevergoeding. Bedrijven die handelen in strijd met het mededingingsverbod, dan wel een fusie tot stand brengen die niet voldoet aan de daarvoor inde Mededingingswet gestelde regelgeving kunnen daarnaast ook worden beboet.

Schade verhalen

Onze advocaten ondernemingsrecht staan verschillende ondernemers bij die schade hebben geleden als gevolg van overtredingen van de Mededingingswet. Opgetreden wordt tegen private ondernemers en overheden. Als voorbeeld kan een zaak tegen de KLM worden genoemd. De Europese Commissie heeft overwogen dat onder andere de KLM in strijd heeft gehandeld met het kartelverbod doordat zij met andere luchtvaartmaatschappijen afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de toeslagen die zij in rekening bracht bij haar klanten. Een cliënt heeft in de periode dat de verboden afspraken werden toegepast goederen laten vervoeren door de KLM. Daardoor heeft zij teveel toeslagen betaald. In een gerechtelijke procedure hebben onze advocaten ondernemingsrecht getracht deze teveel betaalde toeslagen te verhalen. Daarnaast hebben onze advocaten ervaring met het opstellen van een concentratiemelding. 

onze advocaten ondernemingsrecht
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

misschien ook interessant voor jou