Personenvennootschappen, met uitzondering van de vennootschap onder firma (vof), beschikken bijvoorbeeld niet over een afgescheiden vermogen. Overeenkomsten worden namens de vennootschap aangegaan door de vennoten, die hiervoor met hun privévermogen instaan. Zij zijn in de regel dus persoonlijk aansprakelijk.

Juist vanwege deze persoonlijke verbondenheid is het dan ook essentieel dat je duidelijke – en schriftelijke –afspraken maakt met jouw medevennoten.

  • Wat doe je bijvoorbeeld wanneer ruzie ontstaat, of, om wat voor reden dan ook, samenwerking niet langer mogelijk is?
  • Wat doe je in geval van ziekte van jou of jouw medevennoot?
  • Hoe worden de baten en de schulden van de vennootschap verdeeld, als één het niet meer ziet zitten, maar de ander nog wel door wil gaan?
  • Kun je na het vertrek van jouw medevennoot de vennootschap voortzetten?
  • Hoe waardeer je de onderneming?

Je kunt een hoop gedoe voorkomen door tijdig afspraken te maken. Het is raadzaam om je hierbij te laten bijstaan door een juridische specialist en niet te volstaan met een document dat je ‘ergens’ op internet hebt gevonden.

waarom onze advocaten ondernemingsrecht inschakelen?

Ben je van plan om een maatschap, VOF of CV op te richten, te beëindigen of (alleen) voort te zetten en wil je advies over het opstellen of interpreteren van een samenwerkingsovereenkomst? Heb je een geschil met een of meerdere collega-vennoten? Of ben jij en/of één of meerdere van jouw collega-vennoten (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld door een crediteur? Je kunt met al jouw vragen terecht bij één van de specialisten van RWV Advocaten. Zij zorgen voor een praktisch advies en bijstand waar nodig.

misschien ook interessant voor jou