De bloemenwereld is een wereld op zich. Er wordt hard gewerkt en problemen worden uitgesproken. Toch is er een woud aan regeltjes waar iedere ondernemer in de bloemenbranche mee te maken heeft. Denk alleen al aan de arbeidstijdenwet en de cao voor de groothandel in bloemen en planten. Steeds vaker zien wij discussies daarover tussen werkgevers en werknemers.

Overuren en een werkweek van maximaal 60 uur

Het Hof Den Haag oordeelde pas geleden in een kwestie waarin het de vraag was of de cao van toepassing was, of overuren betaald moesten worden en of afspraken over een werkweek van maximaal 60 uur problemen opleverden.

Geen ondertekende arbeidsovereenkomst

Lastig was daarbij dat een ondertekende arbeidsovereenkomst ontbrak. Wel waren er twee concept overeenkomsten: één voor een onbepaald aantal uren per week en één voor maximaal 60 uur per week. In beide concepten stond vermeld dat alle overuren in het salaris waren inbegrepen. Werknemer claimde dat met hem was afgesproken dat hij gemiddeld 48 uur per week zou werken, terwijl hij feitelijk gemiddeld 55 uur zou hebben gewerkt. Hij vorderde de betaling van overuren. Ook vorderde hij op basis van de cao onder meer betaling van achterstallig pensioen en van een eindejaarsuitkering.

Vorderingen afgewezen

De werknemer stelde, dus diende ook te bewijzen. Bovendien is het niet verboden af te spreken dat maximaal 60 uur wordt gewerkt, aldus het hof. Het hof oordeelde net als de kantonrechter dat uit afgelegde getuigenverklaringen bleek dat met werknemer een ‘all-in’-loon was overeengekomen waarbij geen aanspraak kon worden gemaakt op uitbetaling van gewerkte overuren en dat dit gelet op de functie van werknemer in deze branche ook gebruikelijk is. Dat de cao op de arbeidsovereenkomst van deze werknemer van toepassing was geweest bleek verder niet. De vorderingen van de werknemer werden afgewezen.

Leg afspraken goed en duidelijk vast

Wij stonden in deze zaak de werkgever bij, die uiteraard blij was met het oordeel. Veel mooier was het echter geweest wanneer een procedure was voorkomen, al is het zeer de vraag of dat in deze zaak mogelijk zou zijn geweest. Niettemin helpt het afspraken schriftelijk goed vast te leggen en daarbij gebruik te maken van de ruimte die er is. Dat kan bijvoorbeeld door een juiste aanduiding van functies en door goede afspraken te maken over het aantal te werken uren.

Wij kennen de bloemenbranche uitstekend en voorzien u graag van praktische informatie en adviezen, zodat vervelende procedures u bespaard blijven.

Link naar de uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2014:1857 Gerechtshof Den Haag, 10-06-2014, 200.128.923