Wanneer u als opdrachtgever een zzp’er wilt inhuren voor een klus, dan herkent u vast de zorg dat er wellicht toch sprake is van een werknemer met een arbeidsovereenkomst. Om hulp te bieden bij het beoordelen van een arbeidsrelatie is op 11 januari 2021 de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Het kabinet evalueert de pilot later dit jaar om erachter te komen of de module als instrument handig is en nog kan worden verbeterd. Omdat het een test is, geeft de module u nog geen zekerheid, maar door de vragenlijst in te vullen, krijgt u wel meer inzicht in de vraag of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid.

Voor wie is de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie?

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is bestemd voor opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn en een opdracht uitbesteden aan een opdrachtnemer in Nederland. Gaat u als opdrachtgever een overeenkomst aan met een rechtspersoon (zoals een bv of nv) of is er sprake van een grensoverschrijdende situatie, dan geeft de webmodule geen uitkomst.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van de webmodule?

Wanneer alle vragen in de webmodule zijn beantwoord, kunt u een van de volgende uitkomsten krijgen:

  • een indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd, ofwel het inhuren van een zelfstandige is mogelijk;
  • een indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking, ofwel het inhuren van een zelfstandige is niet mogelijk. U kunt wel een werknemer in dienst nemen;
  • er kan geen oordeel gegeven worden op basis van de verstrekte antwoorden.

De pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is anoniem en heeft (nog) geen juridische waarde!

De pilot is anoniem en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Het heeft dus geen juridische waarde en de uitkomst biedt daardoor helaas geen zekerheid. Op dit moment is het enkel nog een instrument om u te helpen bij uw beslissing om een zelfstandige in te huren of toch een werknemer aan te nemen.

Waarom is het kiezen van de juiste arbeidsverhouding (zelfstandige of werknemer) van belang?

Deze keuze is van belang omdat er verschillende regels gelden voor zelfstandigen en werknemers. Niet alleen verschillen de regels wat betreft de arbeidsrechtelijke bescherming, maar ook de rechten op sociale zekerheid en de fiscale behandeling. Dient er bijvoorbeeld wel of geen loonheffing te worden afgedragen?

Waar kunt u de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie vinden?

De pilot is te vinden via de website van het Ondernemersplein. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. Het doorlopen van de webmodule duurt ongeveer 45 minuten.

Hoe gaat het verder na de pilot?

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie behulpzaam is en wordt besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Meer weten over de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie of de keuze tussen een zelfstandige of een werknemer?

Wilt u hulp bij de vraag of u een zzp’er kunt inhuren of dat er wellicht toch sprake is van een werknemer met een arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Wij adviseren u graag.