Per 15 april 2020 zegt de Duitse online challenger bank N26 de bankrekeningen van al haar ca. 250.000-300.000 klanten uit het Verenigd Koninkrijk op. Britse klanten zullen binnenkort hun (spaar-)geld, automatische incasso’s en uitkeringen zoals loon, moeten overzetten naar een alternatieve bankrekening.

Bankvergunning VK nodig na transitieperiode Brexit

Toen N26 in oktober 2018 de Britse markt betrad, stelde de bank dat zij geen problemen zou ondervinden door de Brexit. Zij zou met Britse toezichthouders samenwerken om de benodigde bankvergunning te krijgen om ook ná de transitieperiode van de Brexit, in het VK te blijven opereren. Volgens het uittredingsakkoord verstrijkt de transitieperiode op 31 december 2020, maar over die einddatum zal nog worden onderhandeld tussen het VK en de EU-lidstaten.

N26 zelf stelt afscheid te nemen van haar Britse klanten vanwege de Brexit, die op 31 januari 2020 plaatsvond, en de niet-rendabele kosten die gepaard gaan met een aparte bankvergunning voor het VK. Andere buitenlandse banken zijn echter nog niet van plan om uit het VK te vertrekken, omdat zij tot het einde van de transitieperiode van de Brexit hun diensten mogen blijven verlenen onder een EU-bankvergunning. Bovendien hebben zij, veelal succesvol, een uitzondering voor nog enkele jaren, aangevraagd. Ook N26 zou haar diensten nog altijd in het VK kunnen verlenen onder haar Duitse (EU-)bankvergunning.

N26 groeit de laatste maanden onstuimig en stelt inmiddels over 5 miljoen klanten te beschikken, maar schrijft – zoals typisch voor challengers – nog geen zwarte cijfers.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat N26 geen (voldoende) voet aan de grond heeft gekregen op de Britse markt, waar de klant ook terecht kan bij Revolut, Monzo en Starling, en zij haar focus elders legt. Wellicht om uiteindelijk overgenomen te worden en dan flink te cashen.

Voorkom dat u zonder bankrekening komt te zitten en ga met andere banken in gesprek

De anti-witwaswetgeving van de AML (en in Nederland de Wwft) is voor banken natuurlijk een pure kostenpost, die de kostenratio (dat zijn de kosten om één euro te verdienen) de komende jaren over de gehele branche ernstig zal doen verslechteren. Vorig jaar werd N26 door de Duitse toezichthouder geïnstrueerd om meer maatregelen te nemen om witwassen te voorkomen. Hoewel de beslissing van N26 om afscheid te nemen van haar Britse klanten geen ‘anti-witwasmaatregel’ is, geeft deze situatie goed het belang weer – voor ondernemers én particulieren – om bij meerdere banken over een rekening te beschikken. U houdt hierdoor alternatieve bankrekeningen achter de hand voor het geval uw bank abrupt besluit uw bankrekening(en) op te zeggen.