Als uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, denkt u in de meeste gevallen niet direct aan de gevolgen voor uw pensioen. Beëindiging van het dienstverband brengt echter het einde van de deelname aan de pensioenregeling van uw (oud) werkgever mee. Dit leidt tot minder inkomen na de pensioendatum, oftewel schade. Is het mogelijk om deze pensioenschade te voorkomen? En, indien de schade al is ontstaan, kan deze schade worden beperkt? Of worden verhaald op de werkgever?

Hoe kunt u als werknemer de pensioenschade beperken?

Vrijwillige voorzetting
Zoals gezegd, betekent uw ontslag het einde van deelname aan de pensioenregeling van uw (oud) werkgever. Op het moment dat u na ontslag niet aansluitend een nieuw dienstverband aangaat waarin weer (gelijkwaardig) pensioen wordt opgebouwd, ontstaat het zogenaamde ‘pensioengat’.

U kunt na het einde van de dienstbetrekking de pensioenopbouw op vrijwillige basis voortzetten en zo het pensioentekort aanvullen. Er is een maar; de pensioenregeling van de oude werkgever moet de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting wel bieden. Het pensioenreglement geeft daarover uitsluitsel.

Als de pensioenregeling de mogelijkheid voor vrijwillige voorzetting biedt, kan de pensioenopbouw na ontslag gedurende een periode van drie jaar fiscaal gefaciliteerd worden voorgezet. Dit wil zeggen dat in deze periode de pensioenpremie aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

De kosten van de pensioenopbouw, die tijdens het dienstverband in de meeste gevallen deels voor rekening van de werkgever en deels voor rekening van u als werknemer komen, zullen na het einde van het dienstverband geheel door u moeten worden gedragen. Indien u een ontslagvergoeding heeft ontvangen, kunt u uw ontslagvergoeding hiervoor aanwenden.

Uitstellen datum einde dienstverband
In plaats van (alleen) een ontslagvergoeding af te spreken in de vaststellingsovereenkomst kan ook worden overeengekomen de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst uit te stellen, eventueel onder vrijstelling van werkzaamheden. Het voordeel hiervan is dat u , zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, blijft deelnemen aan de geldende pensioenregeling van de werkgever en u gedurende die periode dus ‘gewoon’ pensioen opbouwt. Treedt u vervolgens aansluitend op het einde van het dienstverband bij een andere werkgever met een vergelijkbare pensioenregeling in dienst, dan ontstaat er geen pensioengat.

Verhalen van de pensioenschade op de werkgever

U kunt als u wordt geconfronteerd met de opzegging van uw arbeidsovereenkomst overwegen om bij de kantonrechter in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure een ‘ontslagvergoeding’ te vorderen.

Indien de rechter tot het oordeel komt dat het ontslag kennelijk onredelijk is, kent hij u als werknemer een schadevergoeding toe. Of veroordeelt hij de werkgever tot herstel van de dienstbetrekking, maar dit komt zelden voor.

De schadevergoeding zal hoofdzakelijk zijn gebaseerd op uw inkomensachteruitgang ten gevolge van het gegeven ontslag. Wij raden u aan om bij beoordeling van de financiële gevolgen van het ontslag – zoals bijvoorbeeld minder inkomen - de gemiste pensioenopbouw mee te nemen in de berekening van de te vorderen schadevergoeding. Wij zien in meerdere uitspraken terug dat bij het bepalen van de hoogte van de schade ook de pensioenschade wordt meegenomen.

Een vordering tot vergoeding van pensioenschade dient deskundig en goed onderbouwd bij de rechter te worden neergelegd. Alle reden om bij een (dreigend) ontslag dan wel een kennelijk onredelijk ontslagprocedure goed naar uw pensioensituatie te laten kijken.

Hulp nodig bij het verhalen van de schade op de werkgever?

Bent of wordt u ontslagen en lijdt u hierdoor mogelijk (pensioen)schade? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij adviseren u graag!