In een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam vorderde een zakelijke klant van ING onder meer dat zijn bankrelatie zou worden voortgezet. ING had de rekening van deze klant in eerste instantie gesloten omdat de bank niet uit kon sluiten dat er geen aan Cuba gelieerde geldstromen over de zakelijke rekening gingen. Cuba behoort namelijk tot de landen die ING aanmerkt als ‘Ultra High Risk Countries’ (UHRC), waarvoor de bank een zero tolerance-beleid hanteert. Zij voert geen transacties uit die betrekking hebben op of verband houden met UHRC-landen.

Rechtmatigheid toepassing UHRC-beleid van ING afhankelijk van ‘alternatieven’

De voorzieningenrechter boog zich over de vraag of ING bevoegd is de bankrelatie te beëindigen op grond van haar UHRC-beleid. Daarvoor is relevant of de klant ook zonder zijn zakelijke rekening zou kunnen handelen met Cubaanse partijen. Is dat niet het geval, dan geeft de klant onbedoeld gevolg aan een ‘verboden’ Amerikaanse boycotwet jegens Cuba, de Helms Burton Act (HBA). Naar Europees recht is het voor partijen uit EU-lidstaten verboden om te voldoen aan de HBA. Nederland heeft dit zelfs strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten (WED). Met andere woorden: als de klant zonder zakelijke rekening niet kan handelen met een Cubaanse wederpartij, dan forceert ING met haar UHRC-beleid de klant strafbaar te handelen. In dat geval zou het UHRC-beleid dus geen grond voor opzegging van de bankrekening kunnen zijn.

UHRC niet zonder meer grond voor opzegging bankrekening

Als de klant een (alternatieve) mogelijkheid zou hebben gehad om te kunnen handelen met Cuba, zonder gebruik van de zakelijke rekening van ING, dan was de klant niet gedwongen om te voldoen aan de HBA en is hij dus ook niet strafbaar op grond van de Nederlandse wet. In dat geval had ING de zakelijke relatie dus wel kunnen opzeggen op grond van het UHRC-beleid. In deze zaak is de voorzieningenrechter niet toegekomen aan een oordeel over de vraag of de klant een alternatief had om te kunnen handelen met een Cubaanse wederpartij. Niettemin kan uit de uitspraak geconcludeerd worden dat ING een zakelijke relatie niet altijd zomaar kan beëindigen met een beroep op haar UHRC-beleid.

Heeft uw bank de relatie met u of uw onderneming beëindigd of dreigt zij dit te doen? Schakel tijdig het KYB-team in

Stelt uw bank u vragen over uw bedrijfsvoering, (bank)transacties of zakelijke relaties? Of heeft uw bank de bankrelatie beëindigd of dreigt zij dit te doen? Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met het KYB-team (Keep Your Bank-team) van RWV Advocaten. Zij adviseert en zo nodig procedeert over zaken waarin bankrelaties (dreigen te) worden opgezegd.