De laatste RWVActueel van dit jaar! In deze video blikt arbeidsrechtadvocaat Kimberley Collée alvast vooruit naar 2022. Want wat gaat er volgend jaar voor werkgevers veranderen?

1 januari 2022: Onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf het nieuwe jaar is het mogelijk om als werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding aan je thuiswerkende werknemers te verstrekken van maximaal € 2,- per dag. Meer weten? Lees ook haar artikel over de onbelaste thuiswerkvergoeding. 

1 januari 2022: Algeheel rookverbod

Ook geldt vanaf 1 januari 2022 een algeheel rookverbod. Rookruimtes moet voor die tijd worden weggehaald of gesloten. Meer weten? Kijk ook haar eerdere video over dit rookverbod. 

1 januari 2022: Wijziging Wet op de Ondernemingsraden

In het nieuwe jaar verandert er ook het een en ander in de Wet op Ondernemingsraden met betrekking tot het actief en passiefkiesrecht en de flexkrachten.

1 augustus 2022: Implementatie richtlijn transparant en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

Deze richtlijn heeft onder meer invloed op het huidige nevenwerkzaamhedenbeding, het studiekostenbeding en de informatieplicht van de werkgever. Meer weten? Lees ook haar artikel over deze richtlijn. 

2 augustus 2022: Betaald ouderschapsverlof

Nu is ouderschapsverlof nog onbetaald, maar vanaf augustus volgend jaar hebben werknemers recht op betaald ouderschapsverlof. 

Meer weten over de aankomende wetswijzigingen en wat dit voor jou betekent? Neem contact op met Kimberley of een van de overige arbeidsrechtadvocaten

Wil je dat niets je ontgaat, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.