De verwachting is dat veel werknemers vanuit huis blijven werken, ook na de coronacrisis. Het kabinet introduceert daarom vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag.

Is een thuiswerkvergoeding verplicht?

Doordat werknemers vanuit huis werken, maken zij extra kosten. Bijvoorbeeld voor koffie, wc-papier, elektriciteit en water. Om werknemers tegemoet te komen in deze kosten wordt het mogelijk gemaakt om een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven aan werknemers.

Een thuiswerkvergoeding is overigens niet wettelijk verplicht. Dit is anders als hierover afspraken zin gemaakt in een cao.

Onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,- per dag

De thuiswerkvergoeding mag maximaal € 2,- per dag of per dagdeel bedragen. Bedraagt je thuiswerkvergoeding meer dan € 2,-, dan is het gedeelte boven de € 2,- niet onbelast, maar betaal je daarover gewoon loonheffingen aan de Belastingdienst.

Thuiswerkvergoeding niet samen met reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan. Maar let wel, jouw werknemer heeft recht op óf een thuiswerkvergoeding óf een reiskostenvergoeding, niet op beiden. Dit geldt ook wanneer een werknemer een deel van de dag thuis werkt en een deel op kantoor.

Per dag kun je als werkgever dus kiezen of je een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding verstrekt.

Je kunt ook met jouw werknemer van tevoren afspraken maken over het aantal dagen dat wordt thuisgewerkt, zodat vooraf duidelijk is hoeveel dagen per week een thuiswerkvergoeding wordt betaald. Als jouw werknemer incidenteel een dagje toch op kantoor werkt in plaats van thuis, dan hoef je dat niet direct aan te passen. Dat mag uiteraard wel. Alleen als dit structureel wijzigt, moet je het aanpassen.

Afspraken over een thuiswerkvergoeding kun je vastleggen in een thuiswerkovereenkomst. Meer weten over de thuiswerkovereenkomst, bekijk dan ook ons webinar over de thuiswerkovereenkomst:

Ingangsdatum onbelaste thuiswerkvergoeding 1 januari 2022

De invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2022. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit voorstel eerst nog goedkeuren, voordat de thuiswerkvergoeding definitief kan worden ingevoerd.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022, ervan uitgaande dat de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan.

Gerichte vrijstelling inrichting thuiswerkplek

Deze onbelaste thuiswerkvergoeding staat overigens los van een vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek. Zo vallen bijvoorbeeld de kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon al onder de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling.

Meer weten over de onbelaste thuiswerkvergoeding?

Meer weten of hulp nodig bij het aanpassen van uw vergoedingenbeleid of het opstellen van een thuiswerkovereenkomst neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten.

Bekijk alle webinars over thuiswerken