Onlangs heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) op verzoek van het kabinet een advies uitgebracht over hybride werken. Ik bespreek in deze RWVActueel twee interessante punten uit dit advies.

1. Zeggenschap over hybride werken

Het Wetsvoorstel Werken waar je wilt, dat vorig jaar is geïntroduceerd, wil de Wet flexibel werken dusdanig wijzigen dat een verzoek tot aanpassing van de werkplek (thuiswerken) alleen nog maar kan worden afgewezen wanneer sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen. Dat gaat ook de SER te ver.

2. Thuiswerkregeling

De SER benadrukt in het advies het belang van goede afspraken tussen werkgever en werknemer over hybride werken. En deze vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst.

Wil je nou meer weten over het SER advies? Lees dan ook mijn gelijknamige artikel hierover. 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een thuiswerkregeling en een thuiswerkovereenkomst?

Neem dan gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.

Wil je dat niets je ontgaat, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.