Bij de presentatie van de halfjaarcijfers heeft ABN Amro aangeven dat zij haar Know Your Customer-activiteiten de komende jaren fors gaat opschroeven. Op last van De Nederlandsche Bank (DNB) zal de ABN de pijlen onder meer moeten gaan richten op haar (5 miljoen) retail klanten. Omdat de ABN dat in het verleden onvoldoende heeft gedaan, lijkt een boete (zoals de ING eerder kreeg opgelegd) nog niet uitgesloten.

Wat is Know Your Customer (KYC)?

Banken in Nederland hebben een (vergaande) verplichting om hun klanten in de gaten te houden, onder meer op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Hiertoe strekt het Know Your Customer-beleid van banken.

De KYC-analisten van de bank onderzoeken hierbij onder andere de identiteit, de transacties en de activiteiten van hun klanten. Krijgen deze analisten onvoldoende een beeld van de desbetreffende klant en/of krijgen zij – naar hun eigen opvatting – te weinig of onbevredigende antwoorden, dan pleegt de bank nog wel eens (te dreigen om) de klantrelatie op te zeggen.

Dreigt uw bank ook haar relatie met u op te zeggen? Gaat uw bank ook uw rekening(en) afsluiten?

Wat kunt u doen als de bank een onderzoek start? Het begint vaak met een eerste brief van de bank met 'lastige vragen' over uw klanten of leveranciers. Neem direct na ontvangst van deze brief contact op met het KYB-team van RWV Advocaten. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd. Ook publiceert het KYB-team regelmatig over het onderwerp.