Bron: KOV Maandbericht.

Gaat het dan toch echt gebeuren? Op 29 november zond Minister Asscher van Sociale Zaken zijn plannen voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer. Het gaat om de maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken.