De vakantiemaanden zijn weer voorbij. Af en toe leek het zomer, soms herfst. Wie het nieuwe verkiezingsprogramma van D’66 leest, moet als het gaat om de positie van werknemers vrezen dat het vroeg winter zal worden.

D’66 is een van de grondleggers van de huidige Wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2015 van kracht is geworden. Nieuw ontslagrecht, dat er op neer komt dat mensen met een arbeidscontract voor bepaalde tijd sneller “vast” in dienst zijn. Als de werkgever tenminste niet tijdig ingrijpt en de samenwerking zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen, laat eindigen.

Bron: KOV Maandbericht september 2016