Bron: SalarisMagazine oktober 2016.

Iedere werkgever zal het herkennen: werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen. Wanneer kan gesproken worden van een disfunctionerende werknemer en welke stappen moeten doorlopen worden alvorens tot ontslag van die werknemer kan worden overgegaan?