Heb je een vaststellingsovereenkomst (VSO) van jouw werkgever ontvangen? Het kan zijn dat je dit zag aankomen, maar de kans bestaat ook dat je hierdoor onaangenaam verrast bent. Hoe dan ook, het is altijd goed om deze vaststellingsovereenkomst te laten controleren!

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

De term vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt binnen het arbeidsrecht gebruikt om de overeenkomst tussen jou als werknemer en jouw werkgever aan te duiden waarmee wordt afgesproken dat jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wordt jouw arbeidsovereenkomst beëindigd door het sluiten van een VSO dan wordt dit ook wel een ‘beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’ genoemd.

In een VSO worden belangrijke afspraken vastgelegd. Denk aan afspraken over:

  • de datum waarop jouw arbeidsovereenkomst eindigt,
  • aan jou toekomende verschillende soorten vergoedingen, en
  • het wel of niet handhaven van een concurrentie- en/of relatiebeding.

Tijd voor actie! Laat je vaststellingsovereenkomst (VSO) controleren

Heb jij van jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen, dan is het tijd voor actie. Ben jij het niet eens met het feit dat jouw dienstverband moet eindigen? Dan helpen we jou in dat geval waar mogelijk om het einde van jouw dienstverband te voorkomen. Heb jij, afhankelijk van de voorwaarden, vrede met jouw ontslag en/of zie je in dat jouw werkgever geen andere keuze heeft dan tot jouw ontslag over te gaan, dan helpen wij jou graag bij het gehele proces rondom het sluiten van de overeenkomst.

Voordelen meewerken vaststellingsovereenkomst (VSO)

Voor jou als werknemer kan het gunstig zijn om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat biedt namelijk mogelijkheden om te onderhandelen over de voorwaarden waaronder jouw arbeidsovereenkomst tot een einde komt. Wij helpen jou graag om het maximale onderhandelingsresultaat te behalen!

We bekijken samen de mogelijkheden, vragen uit naar wat voor jou echt belangrijk is en gaan, als je dat wilt, de onderhandeling aan met jouw werkgever of zijn of haar advocaat. Enkele voorbeelden van punten van onderhandeling zijn:

  • de datum waarop jouw dienstverband ten einde komt,
  • de (hoogte van een) ontslagvergoeding,
  • een budget voor outplacement of het volgen van een opleiding,
  • een positief getuigschrift,
  • verlost worden van een concurrentie- en/of relatiebeding,
  • vrijstelling van werk om daarmee de kans te krijgen uit te kijken naar een nieuwe werkkring.

Kosten vaststellingsovereenkomst check

Goed om te weten is dat de kans zeer groot is dat jouw werkgever de kosten, die jij maakt om ons in te schakelen, vergoedt. Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst een bedrag aan juridische kosten opgenomen. En als dat niet het geval is, kunnen wij met jouw werkgever onderhandelen over deze vergoeding.

Sluit risico’s in een vaststellingsovereenkomst uit

Niet alleen kunnen wij jou helpen een goed onderhandelingsresultaat te behalen, ook moet uitgesloten worden dat jij door het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bepaalde risico’s loopt. Dit bijvoorbeeld met het oog op een door jou te verkrijgen WW-uitkering of samenhangend met een in de vaststellingsovereenkomst opgenomen finaal kwijtingsbeding.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst (VSO) checken!

Wil jij dat wij jou helpen bij de onderhandeling over de inhoud van de VSO, heb jij vragen rondom het gehele proces van het sluiten van een VSO of wil je de VSO slechts laten checken, neem dan vrijblijvend contact met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten op.