Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De WAB heeft ook gevolgen voor de financiering van de Werkloosheidswet (WW). De sectorpremie en de algemene AWf-premie worden namelijk afgeschaft. In plaats daarvan geldt straks alleen nog een hoog en laag tarief.

Het huidige systeem: indeling in een sector

Op dit moment bestaat de premie die u als werkgever betaalt voor de WW uit een voor iedere werkgever gelijke AWf-premie (een premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds) en een per sector verschillende sectorpremie. De Belastingdienst deelt werkgevers in in één van de 67 sectoren, ieder met een eigen sectorfonds en sectorpremie, afhankelijk van het risico op werkloosheid in de betreffende sector.

Het systeem van de WAB: premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2020 wordt dit systeem vervangen door een systeem waarin u als werkgever alleen nog maar een premie dient te betalen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds. De sectorpremie wordt afgeschaft. Er worden twee premies geïntroduceerd: een lage premie en een hoge premie.

De lage premie geldt voor werknemers:

  • met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met uitzondering van een oproepcontract;
  • die de beroepsbegeleidende leerweg volgen; en
  • die jonger zijn dan 21 jaar en een beperkte arbeidsomvang hebben.

Voor alle andere werknemers geldt de hoge premie.

Hoogte van de premies

Het verschil tussen de lage premie en de hoge premie is vijf procent. Als de lage premie 1 procent bedraagt, zal de hoge premie dus 6 procent bedragen. De hoge en de lage premie zullen jaarlijks worden vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In bepaalde situaties kan de lage premie met terugwerkende kracht worden gewijzigd in de hoge premie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen twee maanden wordt beëindigd.

Doel WAB: prikkel tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De regering hoopt dat u als werkgever door deze nieuwe regeling wordt geprikkeld om (eerder) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met uw personeel. Een premieverschil van vijf procent kan immers de moeite waard zijn. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft echter ook de nodige arbeidsrechtelijke consequenties, zodat het de vraag is of u en andere werkgevers deze nieuwe regeling ook daadwerkelijk als een prikkel zullen ervaren.

Meer weten over de WAB?

Heeft u vragen over de WAB of wilt u weten wat de WAB precies voor u inhoudt, neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtsadvocaten van RWV.

Eerder verschenen publicaties over de WAB