Eerlijk is eerlijk: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is best saaie en taaie kost. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte blijft. Nu de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen, gaat er voor HR namelijk veel veranderen. In een reeks leid ik u in vogelvlucht door de belangrijkste onderdelen van de WAB. Deel 1: de transitievergoeding.

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker (lees: goedkoper) worden om mensen een vast contract aan te bieden. Een van de middelen daarvoor is aanpassing van de transitievergoeding, ofwel de ontslagvergoeding waarop een werknemer nu recht heeft na twee jaar dienstverband. Er gaan zeker vijf dingen veranderen aan de transitievergoeding, waarbij de ene wijziging wat ingrijpender is dan de andere.

1. Transitievergoeding voortaan vanaf dag 1

Nu is het dus zo dat een werknemer een dienstverband van minstens twee jaar moet hebben voordat hij bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. Met de WAB gaat dit veranderen, dan heeft elke werknemer direct na aanvang van het dienstverband recht op deze vergoeding. Daarmee verandert ook de rekenwijze. Vanaf 1 januari 2020 wordt niet meer gerekend met het aantal volledig gewerkte halve dienstjaren. In plaats daarvan wordt per dag dat het dienstverband heeft geduurd pro rato berekend hoe hoog de vergoeding is.

2. Transitievergoeding ook na tiende dienstjaar een derde maandsalaris

Op dit moment krijgt iemand jaarlijks een derde van het maandsalaris aan transitievergoeding voor de eerste tien jaren dat hij of zij in dienst is, of eigenlijk een zesde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar. Na die tien jaar bedraagt de vergoeding de helft van het maandsalaris per gewerkt jaar na dat tiende dienstjaar. Ook dat gaat veranderen: iedereen ontvangt altijd een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Daarmee wordt de vergoeding dus goedkoper.

3. Transitievergoeding 50-plusser vervalt

Dit volgt weliswaar niet uit de WAB, maar is toch belangrijk voor HR. Per 1 januari 2020 vervalt de speciale transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder. Die houdt in dat deze groep werknemers – mits ze minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever met minstens 25 werknemers – een half maandsalaris aan vergoeding ontvangt per half dienstjaar na de 50ste verjaardag.

4. Overbruggingsregeling voor kleine werkgevers vervalt

Ook dit was al eerder bekend: de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine werkgevers vervalt eveneens per 1 januari 2020. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers – met gemiddeld minder dan 25 werknemers – bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie de maanden voor 1 mei 2013 niet hoeven mee te tellen bij de berekening van de transitievergoeding.

5. Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering van de kleine ondernemer

Kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte, komen in aanmerking voor een compensatie van de transitievergoeding. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Die regeling vormt in wezen een aanvulling op de in juli van dit jaar al aangenomen wet die recht geeft op compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans?

Neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.

Bron: Xpert HR Actueel