Niet alleen wijzigt de regeling van de proeftijd, ook het concurrentiebeding zal wijzigen.

Geen concurrentiebeding voor bepaalde tijd contracten

De huidige wet stelt geen voorwaarden aan de contractvorm (bepaalde of onbepaalde tijd) als het gaat om de geldigheid van een concurrentiebeding.

De regering wil echter de mogelijkheid beperken om een concurrentiebeding overeen te komen als de werknemer werkzaam is op basis van een tijdelijk contract. Bij tijdelijke contracten wordt een concurrentiebeding in principe verboden.

Uitzondering

Als in de overeenkomst gemotiveerd wordt aangegeven welk 'zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang' toch een concurrentiebeding vereist. In het beding zelf moet gemotiveerd worden welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering is het beding nietig.

Concurrentiebeding voor onbepaalde tijd contracten ongewijzigd

Het wetsvoorstel brengt geen veranderingen in de regels voor het aangaan van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd.

In het volgende bericht worden de wijzigingen in de regels met betrekking tot uitzendarbeid uitgelegd.

Wordt vervolgd....


Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.