Zieke werknemers kosten veel geld. Vooral als er sprake is van een arbeidsconflict. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch worden de soms onnavolgbare juridische mogelijkheden op een rij gezet.

Werkgever en werknemer spreken over een ontslag. Dat komt er niet. Daarna meldt de werknemer zich ziek. De arbodienst verklaart dat er geen sprake is van een ziekte maar dat de werknemer even niet hoeft te werken om bij te komen.

Na deze time out verschijnt de werknemer niet op het werk en zet de werkgever het loon stop. De werknemer vraagt een second opinion bij het UWV. Het UWV oordeelt dat er toch sprake is van een ziekte. De werkgever moet dus doorbetalen.

Partijen gaan naar de mediator, maar ook dat brengt geen oplossing. De werkgever vindt dat de werknemer moet komen werken, maar dat doet deze niet. De werkgever zet opnieuw het loon stop.

De bedrijfsarts vindt dat er sprake is van “spanningsklachten, veroorzaakt door een arbeidsconflict”. Maar is dat nou een ziekte, waardoor de werknemer ziekengeld krijgt ? Of is het geen ziekte, waardoor de werkgever het loon stop mag blijven zetten ?

Arbo

De arboarts moet zich aan een richtlijn houden. Deze heet de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Daarin staan vier mogelijkheden:

A. psychische klachten staan voorop
B. er is een medisch probleem, en ook een arbeidsconflict
C. de ziekmelding is een gevolg van het arbeidsconflict
D. de ziekmelding betreft geen ziekte

In de gevallen A en B is de werknemer ziek en heeft deze recht op ziekengeld.

In geval D is er geen ziekte en moet de werknemer aan het werk.

Geval C zorgt in de praktijk voor de meeste problemen. Is er sprake van ziekte of niet ? En als er geen ziekte is, moet de werkgever dan toch betalen ?

Arbeidsconflict: loon of niet?

Het gerechtshof vond in deze zaak dat er sprake was van een ziekte en dat de werkgever dus moest doorbetalen, maar dat gaat lang niet altijd op.

Als de werknemer niet ziek is, maar er toch een arbeidsconflict is, moet de werkgever het loon doorbetalen, indien het aan de werkgever te wijten is dat de werknemer niet werkt. Daarvan is sprake als van de werknemer in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat deze weer aan het werk gaat. Maar dan moet er wel sprake zijn van dreigende psychische of lichamelijke klachten voor de werknemer.

De werknemer zal dat moeten aantonen. Verder wordt van de werknemer verwacht dat deze er alles aan doet om de oorzaken van het niet-werken weg te nemen. Derhalve wordt de werknemer geacht met de werkgever in gesprek te gaan, deel te nemen aan mediation en er alles aan te doen om mee te helpen het oplossen van het conflict. De werknemer mag dus niet achteroverleunen of de zaak saboteren. Doet de werknemer dat wel, dan mag de werkgever het loon stopzetten. Veel werkgevers realiseren zich dat onvoldoende.

Dus

Hanteer de juiste handelswijze als u te maken krijgt met werknemers die ziek zijn vanwege een arbeidsconflict. Wilt u weten welke stappen u dient te nemen, neem dan contact op met mij of een van de andere specialisten van de Sectie Arbeids- en ambtenarenrecht.