MENU

Publicatie SalarisMagazine: Een disfunctionerende werknemer?
05-10-2016

Bron: SalarisMagazine oktober 2016.

Iedere werkgever zal het herkennen: werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen. Wanneer kan gesproken worden van een disfunctionerende werknemer en welke stappen moeten doorlopen worden alvorens tot ontslag van die werknemer kan worden overgegaan?

Klik op 'Download' op het gehele artikel te lezen.

© 2022 RWV